Houses Costa Blanca is gevestigd in Nederland. Het privacy beleid is van toepassing op Houses Costa Blanca en al haar partners.

General Protection Regulation - GDPR

Houses Costa Blanca voldoet aan de General Protection Regulation - GDPR, die geldt voor de gehele Europese Unie sinds 27 april 2016. Spanje heeft deze wet geïmplementeerd op 5 december 2018 (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). Nederland heeft deze wet geïmplementeerd op 25 mei 2018 in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Anonimiteit is gegarandeerd op onze website

Houses Costa Blanca respecteert uw privacy. Bij het bezoeken aan en bladeren op onze website zult u nooit persoonlijke informatie hoeven te verstrekken en blijft u altijd anoniem. Persoonlijke informatie die wij ontvangen, opslaan en/of verwerken via de contact formulieren van onze website of op welke andere wijze dan ook wordt strikt vertrouwelijk behandeld en nooit gedeeld met derden.

Contact formulieren

Wanneer u één van onze contact formulieren wilt verzenden vragen wij u enkele persoonlijke gegevens in te vullen, zoals uw naam en email adres. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens berust geheel bij u. Deze persoonlijke informatie is nodig om uw vragen en/of verzoeken te kunnen beantwoorden. Wij zullen uw gegevens nooit openbaar maken of gebruiken voor marketing of welk ander doel dan ook, tenzij dit wettelijk is vereist.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Onze website wordt regelmatig gescand op veiligheidslekken en kwetsbaarheden om het bezoek aan onze website zo veilig mogelijk te houden. Ook hebben wij op onze website een firewall geïnstalleerd. Uw gegevens worden verwerkt achter een beveiligd netwerk en is uitluidend toegankelijk voor een beperkt aantal personen met toegangsrechten. De gegevens worden door deze personen vertrouwelijk behandeld. Ook is de verbinding tussen ons netwerk en u beveiligd en versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) technologie.
SSL technologie

Toegang en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

U kunt te allen tijde uw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen inzien. Op uw verzoek zullen wij deze informatie bij ons verwijderen.